English 繁體中文 簡体中文日語

全自動膠囊充填機、半自動膠囊充填機、膠囊/錠劑檢視機、膠囊磨光機

  全自動膠囊充填機

 • ACF-70 全自動膠囊充填機

 • ACF-100 全自動膠囊充填機

 • ACF-120 全自動膠囊充填機

 • ACF-140 全自動膠囊充填機

 • ACF-180 全自動膠囊充填機

  半自動膠囊充填機

 • SCF-10 半自動膠囊充填機

  膠囊/錠劑檢視機

 • CY-201 滾輪式膠囊/錠劑 檢視機

 • CY-101 膠囊/錠劑 檢視機

  膠囊磨光機

 • CY-102 膠囊磨光機

 • CY-103 膠囊分選磨光機

 • CY-203 膠囊剝離機

 • CY-106 膠囊分選機

  400F-1 自動膠囊排放機

 • 400F-1 自動膠囊排放機

  400F-2 沖壓式膠囊充填機

 • 400F-2 沖壓式膠囊充填機